Representació tècnica processal
de persones físiques i jurídiques
en tota classe de procediments judicials.
Treballem en estreta relació
amb l'advocat mantenint-lo informat sobre
el desenvolupament del plet.
Oferim els nostres serveis professionals
proporcionant un assessorament personalitzat
i una atenció al client de manera eficaç i segura.
Representación técnica procesal
de personas físicas y jurídicas
en toda clase de procedimientos judiciales.
Trabajamos en estrecha relación
con el abogado manteniéndolo informado sobre
el desarrollo del pleito.
Ofrecemos nuestros servicios profesionales
proporcionando un asesoramiento personalizado
y una atención al cliente de forma eficaz y segura.
fotohome-m-ca

El despatx

A Procuradoria Farré actuem com a garantia jurídica de la part al fet que representem, i d'aquells amb els quals col·laborem en la funció d'administrar justícia. El nostre objectiu és facilitar la labor de l'Advocat i del Jutge-Tribunal, procurant amb la seva actuació agilitar la justícia i exercir de vincle entre ells i el justiciable.

Serveis professionals

Representacions

Representacions

Representació de les parts en tota mena de processos judicials davant els tribunals.

Actes judicials

Actes judicials

Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil, trànsit i davant administracions públiques.

Diligenciaments

Diligenciaments

Diligenciament d’exhorts, oficis, manaments, i de qualsevol tràmit que necessiti.

Actes de comunicació

Actes de comunicació

Notificacions, emplaçaments, citacions, requeriments…

Àrees d'actuació

 

Procediment civil

Regular les relacions jurídiques dels subjectes processals i l’aplicació de lleis civils.

 

Procés penal

Normes jurídiques corresponents al dret públic intern que regulen els processos de caràcter penal.

 

Procediment laboral

Resolució de conflictes laborals, individuals o col·lectius, en matèria de treball i seguretat social.

 

Contenciós administratiu

Resolució dels possibles conflictes entre l’Administració i els ciutadans.

Per a més informació emplena les dades i envia, si us plau.