Serveis professionals

En Procuradoria Farré, com a intermediaris entre el client i el jutjat o tribunal, ens esforcem per a dotar d’agilitat a tot el procediment judicial, especialment a l’hora de garantir el compliment de normes, terminis i tràmits..

Cuidem que els seus drets no es vegin menyscabats a conseqüència de la complexitat dels litigis judicials.

Estem pendents de cadascun dels passos del procés i tenim informats al client i al seu advocat. Som responsables de tots els tràmits, de manera que rebem i signem els emplaçaments, citacions, notificacions i altres.

REPRESENTACIONS

Representació de les parts en tota mena de processos judicials davant els tribunals.

ACTES JUDICIALS

Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil, trànsit i abans de res tipus d’administracions públiques.

DILIGENCIAMENTS

Diligenciament d’exhorts, oficis, manaments, i de qualsevol tràmit que necessiti.

ACTES DE COMUNICACIÓ

Notificacions, emplaçaments, citacions, requeriments, manaments i oficis.

ELS NOSTRES SERVEIS

  • Representació juridico-processal en tota classe de procediments davant els jutjats i tribunals del partit judicial.
  • Gestió, tramitació i impuls dels processos judicials.
  • Diligenciament de tota mena d’actes de comunicació.
  • Execució i control de recuperacions, subhastes, possessions i embargaments.
  • Control d’assenyalaments i terminis de tots els assumptes.
  • Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil, civil, …
  • Gestions en administracions públiques.
  • Publicacions d’edictes i anuncis oficials en BOE, BOP i premsa.

OBJECTIUS

La gestió eficaç i transparent del procés judicial és el principal objectiu del nostre despatx. Sempre ens hem situat a l’avantguarda quant a la implantació de noves tècniques de notificació i a la qualitat del nostre servei de representació processal.

ProcuradorIa Farré posa a la seva disposició un equip humà altament professionalitzat, dotat amb les tècniques més avançades per a la realització del seu treball, i amb una gran experiència en la gestió processal.